Roczne sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe są zamieszczone na stronie BIP Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową Zespołu Szkól Nr 1 w Łukowie.